SUSUNAN LENGKAP TENAGA PENDIDIK
FAKULTAS HUKUM UNSYIAH
           
No.
Nama/N I P
Pangkat/Golongan
Jabatan Akademik
Pendidikan S1, S2, S3, dan Asal Universitas
Bidang Keahlian
untuk Setiap
Jenjang Pendidikan
1
2
3
4
5
6
1
Pembina Utama
Guru Besar
S1-UNSYIAH
S2-UNPAD
S3-UNPAD
Hk. Perdata
HTN
HTN
19620810 199002 1 002
IV/e
2
Pembina Utama Madya
Guru Besar
S1-UNSYIAH
S2-UNPAD
S3-UNPAD
Hk. Perdata
Hk. Perdata
HAM
19600608 198703 1 001
IV/d
3
Pembina Utama Madya
Guru Besar
S1-UNSYIAH
S2-UNPAD
S3-UNPAD
HTN
HTN
HTN
19590815 198703 1 001
IV/d
4
Pembina Utama Muda
Lektor Kepala
S1-UNSYIAH
S2-UNSYIAH
HTN
HTN
19500521 197602 1 001
IV/c
5
Pembina Utama Muda
Lektor Kepala
S1-UNSYIAH
S2-UGM
Hk. Perdata
Hk. Acara
19561210 198103 1 001
IV/c
6
Pembina Utama Muda
Lektor Kepala
S1-UNSYIAH
S2-UI
HTN
HTN
19520610 198103 1 003
IV/c
7
Pembina Utama Muda
Lektor Kepala
S1-UNSYIAH
S2-UNSYIAH
Hk. Perdata
Hk. Perdata
19510210 197703 1 001
IV/c
8
Pembina Utama Muda
Lektor Kepala
S1-UNSYIAH
S2-UI
Hk. Pidana
SP Pidana
19601115 198903 1 002
IV/c
9
Pembina Utama Muda
Lektor Kepala
S1-UNSYIAH
S2-The American Univ., Amerika
S2-Dalhaosie Univ., Canada
Hk. Perdata
Hk. Perdata
Hk. Perdata
19621219 198903 1 004
IV/c
10
Pembina Utama Muda
Lektor Kepala
S1-UNSYIAH
S2-UNAIR
Hk. Perdata
Hk. Perdata
19661231 199203 1 018
IV/c
11
Pembina Utama Muda
Lektor Kepala
S1-UNSYIAH
S2-UI
Hk. Perdata
Hk. Perdata
19631217 198903 1 004
IV/c
12
Pembina Utama Muda
Lektor Kepala
S1-UNSYIAH
S2-UNPAD
S3-UNPAD
HTN
HTN
HTN
19660616 199102 1 001
IV/c
13
Pembina Utama Muda
Lektor Kepala
S1-UNSYIAH
S2-USU
S3-USU
Hk. Perdata
Hk. Perdata
Hk. Perdata
19660903 199403 1 004
IV/c
14
Pembina Utama Muda
Guru Besar
S1-UNSYIAH
S2-UNPAD
S3-UNPAD
HTN
HI
HI
19591231 198903 1 017
IV/c
15
Pembina Utama Muda
Guru Besar
S1-UNSIAH
S2-UGM
S3-UNPAD
HAN
HAN
HAN
19650628 199003 1 001
IV/c
16
Pembina Utama Muda
Lektor Kepala
S1-UNSYIAH
S2-IIUM
S2-OSLO UNIV.
S3-Monash Univ., Australia
Hk. Perdata
Hk. Perdata
HAM
19640824 198903 1 002
IV/c
17
Pembina Utama Muda
Lektor Kepala
S1-UNSYIAH
S2-UNPAD
S3-UNPAD
Hk. Dagang
Hk. Bisnis
19680614 199403 2 002
IV/c
18
Pembina Utama Muda
Lektor Kepala
S1-UNSYIAH
S2-UNAIR
Hk. Perdata
Hk. Perdata
19651008 199003 1 001
IV/c
19
Pembina Tk. I
Lektor Kepala
S1-UNSYIAH
Hk. Perdata
19541209 198403 1 002
IV/b
20
Pembina Tk. I
Lektor Kepala
S1-UNSYIAH
S2-UNPAD
S3-UNPAD
HTN
HTN
HTN
19581231 198903 1 018
IV/b
21
Pembina Tk. I
Lektor Kepala
S1-UNSYIAH
S2-UGM
S3-UNAND
Hk. Perdata
HAN
19671207 199303 1 002
IV/b
22
Pembina Tk. I
Lektor Kepala
S1-UNSYIAH
S2-USU
Hk. Perdata
Hk. Perdata
19670101 199203 2 001
IV/b
23
Pembina Tk. I
Lektor Kepala
S1-UNSYIAH
S2-UNAIR
HUMAS
HUMAS
19640318 199002 1 004
IV/b
24
Pembina Tk. I
Lektor Kepala
S1-UNSYIAH
S2-UNPAD
HI
HI
19641231 199102 1 002
IV/b
25
Pembina Tk. I
Lektor Kepala
S1-UNSYIAH
S2-USU
Hk. Perdata
Hk. Perdata
19620525 198811 1 001
IV/b
26
Pembina Tk. I
Lektor Kepala
S1-UNSYIAH
S1-UNMUHA
S2-UNAIR
S3-USU
HUMAS Manajemen
HUMAS Lingkungan
19631111 198811 1 002
IV/b
27
Pembina Tk. I
Lektor Kepala
S1-UNSYIAH
S2-UGM
Hk. Pidana
Hk. Pidana
19680421 199402 1 002
IV/b
28
Pembina Tk. I
Lektor Kepala
S1-UNSYIAH
S2-ATENEO DE MANILA
Hk. Pidana
Sosiologi
19620601 198903 1 004
IV/b
29
Pembina
Lektor Kepala
S1-UNSYIAH
S2-USU
Hk. Perdata
Hk. Perdata
19561124 198403 1 002
IV/a
30
Pembina
Lektor Kepala
S1-UNSYIAH
S2-UNPAD
S3-UNPAD
HAN
HAN
HAN
19640201 199002 1 004
IV/a
31
Pembina
Guru Besar
S1-UNSYIAH
S2-UNPAD
S3-UNPAD
HTN
HTN
HTN
19620526 198903 1 002
IV/a
32
Pembina
Lektor Kepala
S1-UNSYIAH
S2-UNAIR
HUMAS
HUMAS
19630713 199102 1 002
IV/a
33
Pembina
Lektor Kepala
S1-UNYSIAH
S2-UNPAD
Hk. Perdata
Hk. Perdata
19670908 199402 1 001
IV/a
34
Pembina
Lektor Kepala
S1-UNSYIAH
S2-UNAIR
HTN
HTN
19680413 199402 1 001
IV/a
35
Pembina
Lektor Kepala
S1-UNSYIAH
S2-UGM
Hk. Lingkungan
Hk. Lingkungan
19690311 199403 1 005
IV/a
36
Pembina
Lektor Kepala
S1-UNSYIAH
S2-UNSYIAH
Hk. Perdata
Hk. Perdata
19650508 199303 1 002
IV/a
37
Pembina
Lektor Kepala
S1-UNSYIAH
S2-UI
S3-UI
HUMAS
SOSIOLOGI
SOSIOLOGI
19610819 198903 1 003
IV/a
38
Pembina
Lektor Kepala
S1-UNSYIAH
S2-UNPAD
HI
HI
19700208 199802 1 001
IV/a
39
Pembina
Lektor Kepala
S1-UNSYIAH
S2-USU
HTN
HTN
19701208 199702 2 001
IV/a
40
Pembina
Lektor Kepala
S1-UNSYIAH
S2-USU
Hk. Perdata
Hk. Perdata
19671009 199403 2 001
IV/a
41
Pembina
Lektor Kepala
S1-UNSYIAH
S2-USU
HAN
HAN
19660121 199203 2 001
IV/a
42
Pembina
Lektor Kepala
S1-UNSYIAH
S2-UI
S3-UNPAD
Hk. Pidana
SP Pidana
Hk. Pidana
19641231 199002 1 006
IV/a
43
Pembina
Lektor Kepala
S1-UNSYIAH
S2-UGM
Hk. Agraria
Hk. Agraria
19650529 199003 1 003
IV/a
44
Penata Tk. I
Lektor
S1-UNSYIAH
S2-UNHAS
S3-UNPAD
Hk. Pidana
Hk. Agraria
Hk. Agraria
19661231 199103 1 023
III/d
45
Penata Tk. I
Lektor
S1-UNSYIAH
S2-UNSYIAH
HTN
HTN
19661231 199303 1 017
III/d
46
Penata Tk. I
Lektor
S1-UNSYIAH
S2-UGM
HTN
Politik
19671215 199403 1 004
III/d
47
Penata Tk. I
Lektor
S1-UNSYIAH
S2-UI
Hk. Pidana
SP Pidana
19681108 199403 2 002
III/d
48
Penata Tk. I
Lektor Kepala
S1-UNSYIAH
S2-UGM
Hk. Pidana
Hk. Pidana
19681024 199303 1 001
III/d
49
Penata Tk. I
Lektor Kepala
S1-UNSYIAH
S2-USU
Hk. Perdata
Hk. Perdata
19650405 199102 1 001
III/d
50
Penata Tk. I
Lektor Kepala
S1-UNSYIAH
S2-UNPAD
Hk. Pidana
HAM
19670717 199303 1 004
III/d
51
Penata Tk. I
Lektor Kepala
S1-UNSYIAH
S2-UNPAD
S3-UNPAD
HI
HI
HI
19620902 199003 1 003
III/d
52
Penata Tk. I
Lektor
S1-UNSYIAH
S2-CARDIFF UNIV
Hk. Pidana
Hk. Pidana
19800415 200501 1 003
III/d
53
Penata Tk. I
Lektor Kepala
S1-UNSYIAH
S2-UNPAD
S3-UI
HTN
HTN
HTN
19741220 199903 1 001
III/d
54
Penata
Lektor
S1-UNSYIAH
S2-USU
Hk. Perdata
Hk. Perdata
19670322 199303 2 001
III/c
55
Penata
Lektor
S1-UNSYIAH
S2-UNHAS
S3-UNPAD
Hk. Pidana
Hk. Pidana
Hk. Pidana
19670404 199303 1 004
III/c
56
Penata
Lektor
S1-UNSYIAH
S2-USU
Hk. Perdata
Hk. Perdata
19630312 199803 1 001
III/c
57
Penata
Lektor
S1-UNYSIAH
S2-UGM
Hk. Perdata
Hk. Acara
19740104 200003 1 001
III/c
58
Penata
Lektor
S1-UNSYIAH
S2-UNSYIAH
HI
HI
19740721 200003 1 001
III/c
59
Penata
Lektor
S1-UNSYIAH
S2-USU
HK. Pidana
Hk. Pidana
19771009 200312 2 001
III/c
60
Penata
Lektor
S1-UNSYIAH
S2-UNSYIAH
Hk. Perdata
Hk. Perdata
19721230 200212 1 004
III/c
61
Penata
Lektor
S1-IAIN AR-RANIRY
S2-UMY
Hk. Islam

Hk. Islam
19791115 200812 1 001
III/c
62
Penata
Lektor
S1-UNSYIAH
S2-UNPAD
HI
HI
19790803 200312 1 002
III/c
63
Penata
Lektor
S1-UNSYIAH
S2-MELBOURNE UNIV
HI
HI
19801012 200501 1 002
III/c
64
Penata
Lektor
S1-UNSYIAH
S2-IIUM
Hk. Perdata
Hk. Perdata
19660703 199802 1 001
III/c
65
Penata
Lektor
S1-UNSYIAH
S2-UGM
Hk. Perdata
Hk. Perdata
19790804 200312 2 001
III/c
66
Penata
Lektor
S1-UNSYIAH
S2-UNPAD
HTN
Hk. Kesehatan
19810502 200604 1 002
III/c
67
Penata
Lektor
S1-UNSYIAH
S2-UI
Hk. Perdata
Hk. Perdata
19770712 200812 1 001
III/c
68
Penata Muda Tk. I
Asisten Ahli
S1-UNSYIAH
S2-UNSYIAH
HUMAS
Hk. Perdata
19660226 199303 2 002
III/b
69
Penata Muda Tk. I
Asisten Ahli
S1-UNSYIAH
S2-UNPAD
S3-UNPAD
HI
HI
HI
19780917 200212 1 001
III/b
70
Penata Muda Tk. I
Asisten Ahli
S1-UNSYIAH
S2-UNPAD
S2-NUS SINGAPORE
HI
HI
HI
19750505 200012 2 001
III/b
71
Penata Muda Tk. I
Asisten Ahli
S1-IAIN AR-RANIRY
S2-UNSYIAH
Hk. Perdata

Hk. Perdata
19790905 200812 1 002
III/b
72
Penata Muda Tk. I
Asisten Ahli
S1-IAIN AR-RANIRY
S2-OXFORD UNIV
Hk. Perdata

HI
19770607 200812 1 002
III/b
73
Penata Muda Tk. I
S1-UNSYIAH
S2-UNDIP
Hk. Pidana
Hk. Pidana
19830430 200912 1 002
III/b
74
Penata Muda Tk. I
Lektor
S1-UNSYIAH
S2-UNPAD
Hk. Pidana
Hk. Pidana
19800518 200501 1 002
III/b
75
Penata Muda Tk. I
Lektor
S1-UNSYIAH
S2-UNDIP
HUMAS
HUMAS
19760402 200604 1 001
III/b
76
Penata Muda Tk. I
Lektor
S1-UNSYIAH
S2-UKM
HTN
COMPARATIVE LAW
19800516 200604 1 002
III/b
77
Penata Muda Tk. I
S1-UNSYIAH
S2-UI
19860303 201404 2 001
III/b
78
Penata Muda Tk. I
Lektor
S1-UNSYIAH
S2-USU
Hk. Pidana
Hk. Pidana
19721015 200312 2 003
III/b
79
Penata Muda Tk. I
Lektor
S1-UNSYIAH
S2-UNPAD
Hk. Perdata
Hk. Perdata
19810128 200604 2 002
III/b
80
Penata Muda
Asisten Ahli
S1-UNSYIAH
S2-UNSYIAH
Hk. Perdata
Hk. Perdata
19710515 200312 2 002
III/a
81
Penata Muda
Asisten Ahli
S1-UNSYIAH
S2-UNPAD
HI
HI
19801020 200501 2 002
III/a
82
Penata Muda
Asisten Ahli
S1-UNSYIAH
S2-UI
S2-UNIV. OF SOUTHAMPTON
Hk. Perdata
Hukum Bisnis
HI
19710301 200604 2 001
III/a
83
Penata Muda
Asisten Ahli
S1-UNSYIAH
S2-UNSYIAH
S3-ADELAIDE UNIV
Hk. Perdata
Hk. Perdata
Kebijakan Lingkungan
19740312 200604 2 001
III/a
84
Penata Muda
Asisten Ahli
S1-UNSYIAH
S2-NOTREDAM
HI
HI
19790422 200604 2 001
III/a
85
Penata Muda
Lektor
S1-UNSYIAH
S2-UNPAD
Hk. Perdata
Hk. Perdata
19810425 200604 1 002
III/a
86
Penata Muda
Asisten Ahli
S1-UNSYIAH
S2-NUS SINGAPORE
HI
HI
19820626 200604 2 003
III/a
87
Penata Muda
Asisten Ahli
S1-UNSYIAH
S2-NUS SINGAPORE
HI
HI
19830222 200604 2 002
III/a
88
Penata Muda
Asisten Ahli
S1-UNSYIAH
S2-UKM MALYSIA
Hk. Perdata
Hk. Bisnis
19830621 200604 2 002
III/a
89
Penata Muda
Lektor
S1-UNSYIAH
S2-USU
HAN
Kenotariatan
19830421 201504 1 002
III/c
90
Penata Muda
Asisten Ahli
S1-UNSYIAH
Hk. Perdata
19820923 201504 2 001
III/b
91
Penata Muda
Asisten Ahli
S1-UNSYIAH
Hk. Perdata
19860416 201504 2 002
III/b
92
Penata Muda
Asisten Ahli
S1-UNSYIAH
S2-UNSYIAH
HTN
19880201 201504 1 004
III/b
93
Penata Muda
Asisten Ahli
S1-UNSYIAH
S2-UNSYIAH
Hk. Pidana
19861224 201903 2 007
III/b
94
Penata Muda
Asisten Ahli
S1-UNSYIAH
S2-UNSYIAH
HAN
19880709 201903 1 011
III/b
95
Penata Muda
Asisten Ahli
S1-IAIN AR-RANIRY
S2-UII
Hk. Islam
Ilmu Hukum
19910417 201903 1 017
III/b
96
Penata Muda
Asisten Ahli
S1-UNSYIAH
S2-UNSYIAH
Hk. Pidana
19890111 202012 2 002
III/b